Provádíme výchozí a pravidelné revize elektrických zařízení, revize systému ochrany před bleskem LPS (hromosvodů), revize strojů, revize svařovacího zařízení, revize nouzového osvětlení a revize elektrospotřebičů a nářadí.

Při provádění revizí používáme také profesionální termokameru, která odhalí závadu. V elektroinstalaci dochází k oteplování v místě závady, kde může dojít až k požáru.

Právní předpisy ukládají povinnost udržovat zařízení a výrobky v bezpečném stavu, tak aby neohrožovaly životy, zdraví a majetek za což odpovídá provozovatel. Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006Sb a nařízení vlády č. 101/2005 Sb..

Elektro revize se provádí jako prevence před vznikem úrazu elektrickým proudem. Po elektro revizi budete vědět v jakém stavu je vaše provozované elektro zařízení např. elektrospotřebiče, elektroinstalace a hromosvody. Elektro revize zpravidla odhalí možné příčiny poškození elektro zařízení dřív, než k němu dojde.

Elektro revize se uskutečňuje v pravidelných časových intervalech. Pro naše zákazníky zajišťujeme hlídání termínu pravidelné revize.

Při revizi elektrospořebičů a nářadí každý spotřebič viditelně označíme čárovým kódem. Po vypracování revizní zprávy máte přehled o aktuálním stavu el. spotřebiče, umístění ve firmě a o celkové evidenci spotřebičů.

Zjištěné závady po domluvě opravíme.

Jsme vybaveni kvalitní měřicí technikou Delta GT-MI 3309 BT, UNI-T UT 275, Eurotest Combo-MI 3125 BT a termokamerou Hikvision u níž jsou v pravidelných intervalech prováděny kalibrace.

Při absenci platné revizní zprávy může inspekční orgán dle zákona č. 251/2005 Sb. udělit sankce až do výše 2 000 000 Kč. Při pojistném plnění přistupují pojišťovny ke krácení pojistného plnění, případně pojistné plnění vůbec nevyplatí.

Orientační ceník

Revize elektroinstalace v bytě
od 1 200Kč

Revize elektroinstalace v rodinném domě
od 2 000Kč

Revize hromosvodů
od 800kč

Revize elektrospotřebičů a nářadí
do 20 ks paušál 1000Kč
nad 20 ks cena 40Kč – 60Kč za kus

Ceny jsou bez DPH 21%

Kontakt

Jan Válka
Myslivcova 7
746 01 Opava
+420 603 528 083
valka@elektrovalka.cz
IČ: 73147583
DIČ: CZ7806165433